Bolig

Hvad er permanent opholdstilladelse, og hvad indebærer det?

Ordet “opholdstilladelse” dækker over retten til at opholde sig i Danmark. Som udlænding må man opholde sig frit i Danmark i op til tre måneder på et visum uden at skulle søge om opholdstilladelse. Men vil man opholde sig i landet i længere tid – enten midlertidigt eller permanent – skal man søge om opholdstilladelse ved Statsforvaltningen.

Læs mere om turistvisum og tidsbegrænset visum, hvis dit ophold max varer 3 måneder.

Forskellen på midlertidig og permanent opholdstilladelse

Der findes to former for opholdstilladelse, som man som udlænding kan få tildelt. Den ene er midlertidig opholdstilladelse, mens den anden er permanent. Som navnet antyder, giver førstnævnte retten til at opholde sig i Danmark i en afgrænset periode. Sidstnævnte giver retten til at opholde sig i landet på ubestemt tid.

Sådan får du permanent opholdstilladelse

For at få ret til at opholde dig i Danmark på ubestemt tid, skal du opfylde en række grundlæggende betingelser og mindst 2 ud af 4 supplerende betingelser. Disse er listet op nedenfor:

Grundlæggende betingelser

 • Du skal være minimum 18 år gammel
 • Du skal afgive din accept af erklæring om integration og aktivt medborgerskab i Danmark
 • Du skal have boet legalt i Danmark i mindst seks år forud for ansøgningen. Opfylder du alle fire supplerende betingelser (som nævnes senere i teksten), er det tilstrækkeligt at have opholdt sig i Danmark i fire år i stedet for seks
 • Du må ikke skylde penge til det offentlige – med mindre der er lavet specifikke aftaler herom
 • Du må ikke have modtaget offentlig hjælp i de seneste tre år forud for ansøgningen
 • Du skal have bestået danskprøven Prøve i Dansk 2 eller en anden tilsvarende prøve på et niveau, der er det samme, eller som er højere
 • Du må ikke have begået visse typer af forseelser, som er strafbare i Danmark
 • Du skal have haft et ordinært fuldtidsjob i Danmark eller have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst to og et halvt år inden for de seneste tre år
 • Du skal være i arbejde på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om din ansøgning

Supplerende betingelser

Udover at opfylde ovenstående kriterier skal du opfylde mindst halvdelen af nedenstående betingelser:

 • Du skal have godkendt en medborgerskabsprøve eller have ydet aktivt medborgerskab i Danmark
 • Du skal have haft et ordinært fuldtidsarbejde eller drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst fire år inden for de seneste fire og et halvt år
 • Du skal i mindst to år have haft en årlig indkomst på et fastlagt gennemsnitligt beløb, som der er betalt skat af (2017 minimumsgrænse: 275.400 kroner)
 • Du skal have bestået danskprøven Prøve i Dansk 3 eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller et højere niveau

Hvad giver permanent opholdstilladelse ret til?

Når man får tildelt permanent opholdstilladelse, får man følgende rettigheder og forpligtelser:

 • Ret til at opholde sig og arbejde, drive virksomhed med videre i Danmark
 • Ret til vedvarende økonomisk hjælp og ret til uddannelsesstøtte med videre
 • Beskyttelse fra den danske stat og danske repræsentationer i udlandet
 • Valgret og valgbarhed
 • Man kan blive tjenestemand
 • Man får mulighed for/pligt til at aftjene værnepligt

I nogle tilfælde kan permanent opholdstilladelse fratages

Det skal gøres opmærksom på, at en permanent opholdstilladelse kan fratages. Dette kan ske, hvis nogle specifikke forhold ændrer sig, eller hvis man begår en strafbar handling.

Sker dette, får man en tidsfrist, som man skal forlade Danmark inden for. Gør man ikke dette, opholder man sig ulovligt i landet og kan udvises, så man ikke må rejse ind i Danmark eller andre EU- og Schengenlande i op til to år.