Politik

Hvad er 24-års-kravet?

For at opnå ægtefællesammenføring mellem en ægtefælle i Danmark og en ægtefælle i udlandet er det et krav, at begge parter er over 24 år gamle. Ansøgningen omkring ægtefællesammenføring kan dog indgives når den yngste af de to parter, der ønsker familiesammenføring er fyldt 23 ½ år. Man vil dog tidligst få tildelt opholdstilladelsen, når begge parter er fyldt 24.

Hvorfor findes reglen om 24-års-kravet?

24-års-kravet er en absolut betingelse, for at to ægtefæller kan opnå ægtefællesammenføring, men hvorfor er denne regel så absolut? Som udgangspunkt er det fordi man politisk forsøger at forhindre tvangsægteskaber samt pro forma-ægteskaber. Desværre er mange blevet ramt af denne lovgivning, som kan virke ekskluderende for mange.

24-års-reglen er kraftigt debatteret i det danske samfund

Selvom et flertal i folketinget stemmer for 24-års-reglen er den siden dens oprettelse blevet kraftigt debatteret. Reglen kritiseres nemlig for at ramme for mange, for at ramme bestemte grupper og for at være nem at komme uden om.

Mange mener, at 24-års-reglen rammer for mange. Derfor er reglen kritiseret for, at der findes ægteskaber mellem personer under 24, som altså langt fra kan klassificeres som værende tvangsægteskaber eller andre typer af ufrivillige ægteskaber. 24-års-reglen er derfor under kritik, for at ramme de mennesker, som ønsker at gifte sig med en person, de har mødt i udlandet.

Derudover kritiseres reglen for at ramme udvalgte grupper, idet det pointsystem, der supplerer 24-års-reglen kritiseret for at ramme udvalgte grupper – herunder særligt ufaglærte.

Dertil mener mange også, at hverken 24-års-reglen eller pointsystemet reelt set kan forhindre, at langt de fleste ansøgere vil få tildelt familiesammenføring. Dette blandt andet fordi at EU-borgere kan omgå pointsystemet ved at tage ophold i et andet EU-land såsom eksempelvis Sverige.

Før og efter reglen trådte i kraft: Fakta om 24-års-reglen

  • Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet er andelen af de viede nydanskere med ikke-vestlig oprindelse, der finder en ægtefælle i Danmark faldet fra 64 procent i 2000 til kun 30 procent i 2015.
  • 42 procent af de kvinder der giftede sig i år 2000 var under 24, mens det til tal i dag er faldet til 20 procent.
  • 19 procent af de mænd der giftede sig i år 2000 var under 24 år. I dag er det tal faldet til 9 procent.

Ønsker du at vide mere om 24-års-reglen og ægtefællesammenføring? Du finder en masse relevant læsning om netop dette emne på www.nemfamiliesammenføring.dk.