Erhverv

Lad professionelle varetage oversættelsesopgaver og undgå misforståelser

Når man driver en virksomhed, kan det i mange forskellige henseender være en stor fordel at handle, spare, samarbejde og lignende med udenlandske firmaer med medarbejdere, der måske ikke har dansk som deres modersmål. Derved bliver det altså nødvendigt at kommunikere med dem på et andet sprog, således der ikke opstår misforståelser, som måske kan lede til store fejl og tab i virksomheden. Dette sprog kunne som eksempel være engelsk, der er meget udbredt i firmaer med planer på det store globale marked. Det kan dog ofte være en meget tidstung og svær opgave at få oversat de forskellige breve, fakturaer, følgesedler, salgsbetingelser, produktbeskrivelser og lignende til engelsk, og det er ej heller sikkert, at oversættelsen bliver så præcis og skarp, som den bør være, for at virksomheden kommer til at udstråle professionalisme.

Direkte oversættelser kan bringe det forkerte budskab

Når man skal oversætte noget som fakturaer, følgesedler, meddelelser og lignende, vil man hurtigt blive tilbøjelig til at oversætte for direkte fra dansk til engelsk, hvilket dog ikke altid er en fordel, da det kan give forkerte budskaber som udkom. Sender man de forkerte budskaber grundet den fejlagtige oversættelse, kan man risikere, at modtagerne simpelthen ikke forstår, hvad der menes, eller misforstår meningen og budskabet, hvilket kan blive ganske omkostningsfuldt. Det er dog ikke altid tilfældet, at oversættelserne leder til misforståelser, men den vil alligevel have taget noget tid, som medarbejderne i virksomheden kunne have benyttet på andre fornuftige opgaver. Derved kan det være en fordel at udlicitere oversættelsesarbejdet i virksomheden, således man koncentrere sig om at håndtere de opgaver, man er uddannet og bedst til.

Professionalismen i firmaet sikres af de små detaljer

Med en udlicitering af oversættelsesarbejdet til et godt firma, vil man være sikker på, at de små detaljer er på plads i oversættelsesarbejdet, hvilket også i høj grad udstråler en vis grad af professionalisme. Hvis man har oversættelser indbefattende en del små fejl, vil eksempelvis en englænder hurtigt opfange fejlen, og dette forekommer ikke just imponerende for en samarbejdspartner med engelsk som sit modersmål. Når man så skal have fundet sig et firma til oversættelsesopgaver, er der flere forskellige ting, man skal holde sig for øje for at finde det rette. Her er erfaring vigtigt, da firmaer med erfarne medarbejder er meget vant til sproget og derved på en god måde kan få formuleret budskabet. Nogle firmaer tilbyder oversættelse i flere forskellige sprog, og det kan være en fordel at finde et firma, der udbyder oversættelse i flere sprog, således man kan benytte sig af det samme firma, uanset om man der er tale om en oversættelse til engelsk, tysk eller lignende.