Erhverv

Derfor skal du tage en bestyrelsesuddannelse

Når du gerne vil være en del af bestyrelsen i en virksomhed, tager du del i et stort ansvar. I bestyrelsen bliver de store beslutninger truffet. Beslutninger som har betydning for både virksomheden og dens ansatte. Derfor er stærke faglige kompetencer vigtige, når du besidder en bestyrelsespost. Måske har du allerede praktisk erfaring som medarbejder i en virksomhed, men når man indtræder i bestyrelsen, er det dog en anderledes opgave der venter. Som bestyrelsesmedlem har du nemlig et stort ledelsesansvar, som kræver at du besidder de rigtige værktøjer, for at kunne løfte opgaven. Bestyrelsesuddannelsen giver dig i løbet af de tre uddannelsesdage det rette faglige fundament for dit bestyrelsesarbejde, så du bliver et kompetent og effektivt bestyrelsesmedlem. 

Styrk din faglighed

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig til dig som allerede er bestyrelsesmedlem eller direktør for en virksomhed, men også til dig som har en drøm om at blive en del af en virksomheds bestyrelse.

På uddannelsen bliver du undervist af erfarne og kompetente bestyrelsesmedlemmer fra nogle af landets største virksomheder. Underviserne kan derfor bruge deres erfaringer fra bestyrelsesarbejdet i undervisningen.

Du vil blive undervist i bestyrelsens rolle og ansvar, og hvilke regler og lovgivning som virksomheden er underlagt. Ligeledes vil du blive undervist i økonomi og jura omkring virksomheden, som skaber grundlaget for undervisningen i værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Ydermere vil du også blive undervist i forskellige discipliner indenfor bestyrelsesarbejde f.eks. opkøb af virksomhed, bestyrelsens kommunikation og rekruttering af bestyrelsesmedlemmer.  

Det er alt sammen vigtig viden, som vil styrke din faglighed og dine kompetencer og dermed også gøre dig til et kompetent og dygtigt bestyrelsesmedlem.  

Få praktisk erfaring gennem cases

I løbet af uddannelsen vil dine undervisere præsentere dig for cases og situationer fra det virkelige liv. Det giver en god mulighed for at koble den faglige viden til praksis, som du kan bruge, når du besidder en bestyrelsespost.
På uddannelsens tredje dag vil din nye viden blive testet i et interaktivt simultanspil. Det giver dig en unik mulighed for at prøve at håndtere udfordringer, som du også ville kunne møde i virkeligheden. Den praktiske erfaring fra cases er med til at styrke din faglighed ved at omdanne viden til praksis. Denne praktiske erfaring vil styrke din faglighed, fordi du i høj grad kan tage erfaringen med dig og anvende den i dit bestyrelsesarbejde.     

Skab dig et netværk af bestyrelsesmedlemmer

På uddannelsen møder du både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer. Det giver dig en fantastisk mulighed for at udvide dit netværk. I løbet af uddannelsen vil du få rig mulighed for at sparre med de øvrige deltagere på uddannelsen. Efter endt uddannelse har du mulighed for at tilmelde dig et alumninetværk, som er et netværk for personer, som har taget den samme bestyrelsesuddannelse som dig. På den måde kan du bevare kontakten til deltagere på dit hold. Netværket giver dig også en unik mulighed for at møde tidligere deltagere på bestyrelsesuddannelsen. Netværket arrangerer årligt arrangementer, hvor du har mulighed for at deltage.