Økonomi

Udvalg af bilforsikring kan være en udfordring – få et overblik her

Som bilejer er det nødvendigt at have tegnet en bilforsikring, således man er dækket, hvis man en dag skulle være impliceret i et færdselsuheld, hvor der kan komme skader på andre personer, andres eller egne ejendele eller lignende. For at få sådanne skader dækket er det nødvendigt at have en tegnet en bilforsikring, og der findes flere forskellige typer af bilforsikringer, man kan tegne. For at få valgt den rette bilforsikring er det først og fremmest vigtigt, at man har overvejet, hvilke dækninger man synes at have behov for, således man tegner en forsikring med de ønskede dækninger.

Forskellige typer af forsikring med forskellige dækninger

I første omgang er det vigtigt at være opmærksom på, hvilken type af forsikring man har behov for, og her kan man eksempelvis vælge mellem ansvarsforsikring, delkaskoforsikring og kaskoforsikring. Ansvarsforsikringen er den mest simple forsikring, og denne type af forsikring har en dækning kaldt ansvar, hvilket vil sige, at man er dækket i tilfælde af, at der skulle ske skader på andre personer og deres ejendele i forbindelse med et uheld.

Denne dækning er lovpligtig at have, hvorfor dækningen naturligvis også er indbygget i de to andre forsikringstyper. Så vælger man en kasko- eller delkaskoforsikring, har man altså den lovpligtige ansvarsforsikring indkluderet, mens man ved disse to typer af forsikring også har flere andre dækninger som eksempelvis dækning af skader på egen bil under uheld, brand, tyveri, fejltankning, hærværk og lignende. Ansvarsforsikringen har som udgangspunkt ikke de dækninger, man eksempelvis kan få, når man tegner en af de to andre typer af forsikring.

Udvid forsikringen med tilvalg

Det er dog muligt at lave nogle tilvalg til bilforsikringen, hvilket er gældende for alle tre typer af bilforsikring, men det er kun nogle af tilvalgene, der er tilgængelige for nogle af forsikringstyperne. Har man en ansvarsforsikring, kan man tilvælge vejhjælp og dækning ved solouheld, mens der vil være flere tilvalg at vælge mellem, hvis man har tegnet en delkasko- eller kaskoforsikring. Her kan man blandt andet også tilvælge trinsikring afleveringskasko ved leasing og selvrisikosikring, mens man naturligvis også kan tilvælge de to tilvalg, der også er mulige at vælge, når man har en ansvarsforsikring – se mere på denne hjemmeside.