Erhverv

De traditionelle kønsroller består i hjemmene

I de fleste hjem, selvfølgelig med undtagelser, er rollerne forholdsvis prædefinerede og ligger sig op af de rollefordelinger, der har været i danske hjem igennem generationer. Manden slår græs, tager sig af huslån, sætter ting op i hjemmet, får bilen vasket og synet, mens kvinden sørger for madpakker, at børnene er pæne og præsentable, at de er meldt til fritidsaktiviteter, at der bliver købt det rigtige legetøj fra Misioo, og det rigtige overtøj fra Hummel.

Kvinder protestere ikke

En undersøgelse foretaget af Berlingske Media for nogle år tilbage viser, at kvinder ikke protesterer imod, at rollefordelingen er således, selvom de på så mange andre områder i mediedebatten protesterer højlydt, når de kvindelige opgaver og roller tages for givet. En forklaring skal findes i, at kvinderne er for dårlige til at give slip. Mange kvinder tænker, at skal manden give børnene tøj på, så er han ikke helt så pernitten med, hvordan det er sammensat, og hvordan det ser ud. Her føler kvinderne stadigvæk, at det er dem, der står til ansvar, hvis barnet møder op i børnehaven med to forskellige par sokker, fordi de traditionelt set er kvinden, der har stået for at børnene så pæne ud og var velopdragede. Selvom det i dag både er manden og kvinden, der opdrager ligeligt på børnene, så føler kvinderne stadigvæk, at de bliver bebrejdet, mens manden blot får et skulderklap, hvis han henter og bringer hver dag i ugens løb.

 

Få mænd køber legetøj 

Undersøgelsen viste blandt andet også, at 20 procent af mændene står for indkøb af tøj og legetøj til børnene, og for hver tredje mand, er hans eget tøj købt af kvinden eller købt i fællesskab.

Især fordelingen med hvem der køber legetøjet lægger legetøjs virksomheder som barnetsverden.dk mærke til. De vælger i høj grad at mårette deres markedsføring mod kvinderne.

 

Det er stadig kvinderne der står mest for madlavning

Og blot hver 7. mand i et parforhold har hovedansvaret for at planlægge og handle fødevarer. Det til trods for, at de opgaver, kvinden har ansvaret for at lave, er meget mere tidskrævende end dem, manden laver i hjemmet. Ofte synes kvinderne at det går lige op, fordi de så bruger mindre tid på at sætte sig ind i husstandens privatøkonomi.

Det er en interessant undersøgelse, fordi kvinderne samtidig er dem, der oftest tager det meste eller al barselsorloven, samtidig oftest tager barnets første sygedag og generelt er gode til at tage over for manden, når denne har aktiviteter ude af huset. De vil have lige rettigheder på arbejdsmarkedet, men ofrer sig samtidigt mest for familien – ganske frivilligt.

 

Hvordan ændre vi rollemønstrene i erhvervslivet?

Så hvad der skal der til, for at disse rollemønstre ændrer sig, diskuteres fortsat. Mange netværksgrupper for kvinder laver kurser i privatøkonomi og vinsmagning, så kvinderne kan få indsigt i mændenes domæner, og regeringen snakker fortsat om øremærket barsel til mændene, så kvinderne ikke bliver hægtet af karriereræset, fordi der skal stiftes familie. I sidste ende er det dog i familien, at man skal blive enige om, hvordan rollefordelingen skal være. Så længe kvinderne blot accepterer status quo, bliver det rigtig svært at ændre på noget.