Uncategorized

Få det bedste ud af hele grunden

Der er sjældent tvivl om, at det er dejligt at bo i hus og have sit eget sted at udfolde sig. Med de fleste huse følger en have, som man typisk også gerne vil udnytte til det yderste. Men hvordan slipper man egentlig bedst for diverse gener og problemer?

Afskærm for uvelkomne gener

Støjhegn og afskærmningsvægge er en nærmest mirakuløs løsning på støj- eller udsigtsgener. Støjhegn absorberer den udefrakommende lyd, der måske kommer fra vejen lige udenfor grunden eller fra naboernes legende børn. Støjhegnet placeres optimalt set tæt ved støjkilden eller de steder, man som regel opholder sig i haven. Dermed undgår man den støj, som forurener nydelsen ved at slappe af. Desuden øger det privatlivet med et støjhegn, fordi det blokerer for, hvad der foregår på den anden side af hegnet. I hækken er der jo altid et par huller hist og her, som man ikke kan undgå, at mennesker på gaden kigger ind ad helt ubevidst. Hvis man også under sine naboer eller genboer at slippe for støjen, kan man vælge et støjhegn, der optager lyden i stedet for at tilbagekaste den. Afskærmningsvægge kan dække for det mindre kønne udsyn til skraldespandene. De indrammer skraldespandene, så de får en mere naturlig plads på grunden.

Erstat de strømforsynede lyskilder med solenergi

Søger man efter muligheder for at innovere sin ejendom yderligere, vil solcellelamper udmærke sig som en del af planen. De sparer på strømmen og besværet ved at trække ledninger, samtidig med at de er gode for miljøet. Det er altså win-win for dig og klimaet. Solcellelamper fås både med og uden sensor. Med sensor sparer man på energien, de har opsamlet fra solen, hvilket betyder, at de kræver mindre sollys for at virke længere ad gangen. Solcellelamper uden sensor behøver mere sollys for at fungere, fordi de lyser konstant, hvorfor de fungerer bedst i sommerhalvåret.