Nyheder

Sådan har energiforsyninger indflydelse på moderne geopolitik

Når vores folketing og regering skal træffe politiske beslutninger, er det ikke kun ud fra et rent ideologisk grundlag. De bliver også nødt til at være pragmatiske i forhold til de konkrete omstændigheder, der findes i verden. En af disse omstændigheder er, at Danmark ikke er selvforsynet med energi, og at vi derfor er afhængige af at samarbejde med andre lande for at få opfyldt vores behov for energi. Det samme gælder for mange andre lande, der er gensidigt afhængige af hinanden på kryds og tværs for at skaffe de store mængder af energi, der er nødvendige for at få et land til at hænge sammen, og for at borgerne i landet kan have en høj livskvalitet.

Sådan har strøm en politisk magt

Det moderne samfund kræver strøm for at fungere. Så godt som alt, hvad vi foretager os bruger strøm. Sådan har det ikke altid været. Hvis vi spørger os selv: “hvornår blev elektricitet opfundet?” skal vi nogle hundrede år tilbage, før vi ikke havde strøm, som vi har det i dag. Dette gjorde selvfølgeligt, at mange ting krævede meget mere håndkraft, og generelt var mere besværlige end i dag. Det betød også, at vores måde at forvalte data på var ikkeeksisterende. Det betød dog også, at enhver lille beboelse og ethvert land var meget politisk uafhængige af andre, fordi de ikke havde brug for strøm fra nogen.

Sådan har olie en politisk magt

Vi bruger olie til mange ting. V bruger det blandt andet til at forsynes vores køretøjer med benzin, så vi kan køre rundt frem for at skulle gå eller cykle. Dette gør mange ting meget mere effektive, fordi vi har mulighed for at komme fra a til b på en brøkdel af den tid, det normalt ville tage os, hvis vi ikke kunne køre i bil. Vi bruger også olie til at fyre på varmeanlæg. For at få den olie vi har brug for, er vi nødt til at være venner med de lande, der forsynes os med det.