Erhverv

Hvilke miljøforhold skal du tænke over, når du sætter gang i et byggeri?

Byggeri er en stor aktivitet, der kan have en betydelig indvirkning på miljøet. Derfor er det vigtigt at tænke over miljøforholdene, når man sætter gang i et byggeri, så du har helt styr på, hvilke forbehold du skal tage.

Her er nogle af de vigtigste miljøforhold, du skal tænke over:

  • Affaldshåndtering: Byggeri genererer en masse affald, og det er vigtigt at håndtere det på en ansvarlig måde. Du kan reducere affaldsmængden ved at bruge miljøvenlige materialer og ved at genbruge og genanvende så meget som muligt af det gamle materiale.

  • Ressourceforbrug: Byggeri bruger en masse ressourcer, såsom vand, energi og materialer. Du kan reducere ressourceforbruget ved at vælge materialer med lavt CO2-aftryk og ved at bruge energieffektive løsninger.

  • Luftforurening: Byggeri kan forårsage luftforurening, både fra selve byggeriet og fra transporten af materialer og arbejdskraft. Du kan reducere luftforurening ved at vælge miljøvenlige materialer og ved at bruge bæredygtige transportløsninger.

  • Støjgener: Byggeri kan forårsage støjgener, både for naboer og for de mennesker, der arbejder på byggepladsen. Du kan reducere støjgener ved at vælge støjsvage materialer og ved at lægge støjreducerende belægninger på byggepladsen.

  • Økosystemer: Byggeri kan påvirke økosystemer, både ved at ødelægge naturområder og ved at forurene vand og jord. Du kan beskytte økosystemer ved at vælge at bygge på områder, der ikke er særligt følsomme, og ved at bruge bæredygtige byggemetoder.

Der findes en række ordninger og tilskud, der kan hjælpe dig med at reducere miljøbelastningen fra dit byggeri. Du kan læse mere om disse ordninger på hjemmesiden for Miljøstyrelsen. Du kan også kontakte Miljøteknik- og rådgivning på hele Sjælland for at få gode råd med på vejen, når du skal i gang med at bygge stort eller småt.

Ved at tænke over miljøforholdene, når du sætter gang i et byggeri, kan du bidrage til at skabe et mere bæredygtigt byggeri.