Uncategorized

Folkeskolereformen flopper fælt

Der var bred modstand i den danske befolkning, da regeringen gennemførte den kritiserede folkeskolereform. De danske folkeskolelærer viste deres protest overfor Helle Thorning skulle holde tale offentligt ved at vende ryggen til hende, og der var langvarige strejker. På trods af dette blev reformen gennemført, og siden har det ikke været en dans på roser.

Danske elever trives ikke

En rundspørge i de danske folkeskoler viser, at der er sket et markant fald i tilfredsheden blandt de danske folkeskoleelever. Samtidig er der sket en markant stigning i stress hos børn helt ned i de mindste klasser, der føler sig pressede af de lange dage. Her er det især de stille børn, som har behov for ro til at være alene og fordybe sig, som der har de svært i folkeskolen, der efter reformen lægger meget vægt på gruppearbejde og kollektivet.

Den omdiskuterede obligatoriske lektiecafé har ligeledes ikke vist de resultater, som der var ønsket. Planen var, at især de ressourcesvage elever skulle hjælpes frem, men effekten har været omvend efter reformen. Årsagen til dette er, at det især var de bogligt svage elever, som havde behov for mere fysiske fritidsaktiviteter, som kunne aktivere og motivere. Dette leder hen til, at de danske sportsklubber melder om et generelt fald i børn, der går til sport og andre fritidsaktivitet.

Flere kommuner dropper reformen

Flere danske kommuner finder måder at slippe uden om reformen eller på andre måder gå på kompromis med reformens krav. Dermed får skolerne bedre mulighed for selv at tilrettelægge en hverdag, som de synes passer til deres elever.

Dette sker efter, at der har været en markant stigning i forældre, som trækker deres børn ud af folkeskolen til fordel for privat- og friskoler, som ikke er underlagt folkeskolereformen.