Bolig

Sikkerheden når du skal bygge forlystelser i haven til junior

Noget af det enhver forældre frygter er at lille junior kommer til skade. Derfor er det vigtigt at inden du bygger noget, at du har sat dig lidt ind hvad sikkerhed for børn er. Ifølge nogle undersøgelser foretaget tilbage i 2006 og 2009, så var der faktisk flere børn der kom til skade ved legehuse/legetårne, end der kom børn til skade ved at hoppe på trampolin.

Det er nogle regler om sikkerhed, som jeg her vil fortælle dig om. Nedenunder uddyber jeg reglerne.

  • Huller må skal være mindre end 8,9 cm eller større end 23 cm
  • Mellemrum ved vinduer og døre, skal ikke være mindre end 12 mm
  • Taget skal have en hvis hældning, hvis ikke den har det kræver det faldunderlag om legehuset.
  • Faldhøjden må ikke overstige 3 m
  • Hvis legehuset er dybere end 2 m skal det have 2 åbninger i tilfælde af brand.
  • Gyngesæder skal have en frihøjde på 35 cm over jorden.
  • Bildæk og sansegynger skal have en frihøjde på 40 cm over jorden.

Huller i legehuse og legetårn må ikke overstige 8,9 cm, da børn så kan få deres små hoveder i klemme. Hvis der skal være huller, så skal de være over 23 cm, da børn så kan få deres krop igennem hullet, og derved ikke hænger fast med hovedet.

Mellemrum mellem døre og vinduer, eller generelt bevægelige åbninger, må ikke overstige 12 mm. Dette er for at barnet ikke skal få sine fingre i klemme, og skulle det ske, så sørger de 12 mm for at barnet ikke får klemskader, eller i værste fald at fingrene bliver klippet af. Så når du er i gang med at designe dit legehus, så er det vigtigt lige at holde sig for øje at man får lavet de 12 mm luft på alle bevægelige åbninger.

Taget skal have en stejl hældning, og der må ikke være håndtag eller andre ting barnet kan gribe fat i, for at komme op på taget. Ifølge standarderne for legeredskaber, så bliver et tag, hvor barnet kan kravle op på, betegnet som et klatreredskab. Skulle det være sådan at barnet kan komme op på taget, så kræver det at man får lavet et faldunderlag rundt om legehuset, i tilfælde af barnet skulle falde ned. Et faldunderlag, kan bestå af grus, som jævnligt bliver revet, eller man kan købe nogle gummi-underlag, som kan lægges ud rundt om legehuset.

Faldhøjden på et legeredskab må ikke overstige 3 m, og har det en faldhøjde på mere end 1 m, bør underlaget have en støddæmpende effekt. Underlaget kan som tidligere beskrevet bestå af faldgrus, som kræver jævnlig vedligeholdelse, eller også kan man lave den lidt dyrere løsning, og købe gummiunderlag.

Brandsikring i et legehus kræves, hvis et legehus er dybere end 2 meter. Er dette tilfældet, så kræver det at der er mere end 1 åbning, som skal bruges i tilfælde af brand. Disse åbninger skal være større end 50 cm, må ikke tildækkes på nogen måde.

Gyngesæder skal have en frihøjde over jorden på 35 cm. Dette kræves for at skulle barnet falde af gyngen, at barnet så ikke får gyngen i hovedet på tilbagevejen.

Bildæk, sansegynger, eller større fuglereder som er er 1-punkts hængt, skal have en frihøjde over jorden på 40 cm. Her er det også for at sikre at barnet ikke får det i hovedet, i tilfælde af barnet falder af gyngen.

Vil du læse hvordan du laver en sikker legeplads til dit barn, så læs mere her: