Ledelse

Sæt din medarbejder i fokus

I dag har næsten alle danske virksomheder fokus på medarbejdertrivsel på arbejdspladsen. Og det er der også stor grund til at have.

Faktisk kan det være lidt af et trumfkort, at virksomheden indretter sig, så medarbejdernes behov sættes højt på dagsordenen. Særligt nutidens talenter er meget opmærksomme på deres personlige behov på arbejdspladsen, og opfyldes de ikke, kan de forsøge at finde en bedre matchende arbejdsplads et andet sted.

Det er naturligvis ikke godt nyt for de virksomheder, der vil holde på deres bedste ansatte – og i det hele taget ikke ønsker, at ansatte forlader arbejdspladsen, da det betyder, der skal bruges ressourcer på at få nye kandidater ind og oplære dem i virksomhedens rutiner og arbejdsgange.

For at skabe et bedre arbejdsmiljø kan man gøre mange ting. Man kan for eksempel bringe naturen ind i kontormiljøet ved at gøre brug af planter og billeder af natur – samt eventuelt også huske at naturlige elementer som blandt andet trægulve også har en effekt.

Man kan i det hele taget lade medarbejderen få indflydelse i forhold til, hvordan virksomheden skal indrettes. På den måde er der flere, der får opfyldt deres ønsker og får understøttet deres bedste måde at arbejde på.

Netop arbejdsgangen hos de enkelte ansatte er også et område, der skal være fokus på. Som arbejdsplads bør man give de ansatte mulighed for at arbejde i både åbne og lukkede kontorområder. Det skyldes naturligvis, at der skal være plads til at arbejde i teams, men også skal være plads til at man kan koncentrere sig om mere krævende opgaver.

I forhold til netop koncentration spiller lyd- og lysforhold en meget stor rolle. Sørg derfor for, at der er masser af naturlige lyskilder samt gode akustiske forhold – og ikke mindst en fornuftig mulighed for at søge ro i afgrænsede områder, hvor der er helt stille.

Lederen skal også have værktøjer

Det er ikke nok at de fysiske forhold er der. Trivsel handler også om, at man som menneske føler sig accepteret og at man udfordres i sit job. Her får særligt ledere og mellemledere stor betydning for medarbejderne. Det bliver nemlig deres opgave at have de værktøjer og kompetencer, der skal til for at motivere de mange forskellige typer af ansatte, der er på en arbejdsplads. Lederne skal derfor have løbende videreuddannelse, så de har den seneste viden om den type ansatte, der findes på arbejdsmarkedet.