Erhverv

Sådan får du sandblæst og beskyttet dine elementer

I Danmark gør vi meget for at passe på vores materialer og i de hele taget sørge for, at kvaliteterne er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Tænk bare på CE-mærket. Dette mærke er forbrugernes sikkerhed for, at de produkter, der sendes på markedet i Europa, er kvalitetskontrolleret og testet i de enkelte produktionsled. Der er skarpe krav til at få sine varer CE-mærket, men dernæst vil man som producent så have adgang til det attraktive europæiske marked.

For forbrugere, indkøbere og grossister på det europæiske marked vil der derimod være en sikkerhed for, at man køber ordentlige varer. F.eks. vil stålkomponenter i et byggeri være kontrolleret ud fra en homogeniseret standard, så de er omfattet af en vis sikkerhed. Det er nødvendigt, da der både er penge og potentielt menneskeliv på spil!

For de virksomheder, der skal have stål-, jern-, eller metalelementer stående ude, og som ønsker at beskytte disse, er den indledende kontrol ikke nødvendigvis nok.

Afhængigt af miljøet, kan der være grund til at forstærke metallet, så det holder bedre og længere – samt ser pænere ud, hvilket også har værdi i måden en virksomhed præsenterer sig på.

Miljøerne inddeles i korrosionsklasser, som er et udtryk for, hvor meget rustbeskyttelse et produkt har behov for, set i forhold til hvor det står. Metal anvendt i en sportshal vil jo naturligvis have mindre behov end materialer i et miljø ved f.eks. en havn.

Virksomheder kan i dag gå ind og sandblæse et element, så det renses helt fri for gammel maling og andet skidt og snavs. Disse ting skal væk for at der efterfølgende er bedre mulighed for at en forsegling kan binde sig til metallet.

Nogle metaller anvendes der en mere ru overflade på, så behandlingen sætter sig bedre. Det vil den rådgivende virksomhed altid kunne uddybe bedre ud fra korrosionsklassebehovet.

For måden du får sandblæst og beskyttet dine elementer på, er nemlig ved at kontakte en ekspert inden for området, der kan udføre overfladebehandlingen.