Shopping

Har afbetalingsordninger indflydelse på folks shoppelyst?

Du kan handle på afbetaling hos et stort udvalg danske webshops. Det har medført, at et stigende antal danskere vælger at handle på nettet i stedet for i fysiske forretninger. Det er nemlig kun et fåtal af de fysiske forretninger, der tilbyder en afbetalingsordninger til deres kunder.

I kontrast til dette, kan du finde afbetalingsordninger hos et stort antal danske webshops. Derfor kan stort set alle produkter købes på afbetaling i dag. Er det noget, der har betyder, at danskerne shopper mere på nettet? Ja – mange vælger bevidst at handle på nettet, fordi de har denne mulighed.

Hvornår bruges afbetalingsordninger primært?

For ganske få år siden var det kun i forbindelse med dyre forbrugskøb, at afbetaling blev overvejet. Det er fortsat den primære grund, men dog ikke den eneste. I dag kan du afbetale alt lige fra en ny sofa til stuen til en hvid trøje til 129 kr. Det er bevis på, at der er sket meget på dette marked inden for de seneste år.

Derfor er det ikke længere kun i specifikke årsager, at der gøres brug af afbetaling, når der handles på nettet. Faktisk bruges det i flere og flere sammenhænge, mens der også er et stigende antal forbrugere, der er begyndt at gøre brug af det. Det er – med andre ord – blevet mere udbredt blandt de danske folk.

Kan alle benytte sig af afbetaling på nettet?

Det er ikke alle, der kan gøre brug af afbetaling på nettet. Det er dog noget, de fleste kan gøre brug af. Det eneste, du skal kunne bevise er, at du har en fast indkomst, så du kan sikre, at du kan betale de afdrag, der skal betales hver måned. Dertil er det også et krav, at du ikke står anført som dårlig betaler i RKI.

Hvad det betyder er, at du ikke kan få lov til at købe ét eller flere produkter på afbetaling, hvis du står i RKI. Det er dog ikke ensbetydende med, at du ikke kan få en kredit på nettet. Der findes nemlig ganske få lån på nettet, som du godt kan få bevilget, selvom du står anført som dårlig betaler i RKI.

Hvordan finder jeg et lån, hvis jeg står i RKI?

Hvis du gerne vil finde et lån, du kan optage, selvom du står i RKI, så er det vigtigt, du gør brug af en dansk hjemmeside. Det kan være et meget broget marked, hvor du kan risikere at blive snydt, hvis ikke, du gør brug af en dansk hjemmeside. Heldigvis findes der mange danske websites, der kan bruges i denne sammenhæng.

Det er dog ikke billigt at låne penge, hvis du står i RKI. Hvis du gerne vil låne penge til en god pris, så bør du i stedet have fokus på at afvikle din gæld, så du kan komme ud af RKI. Det er en langt bedre løsning, der ikke blot vil kunne sikre dig et billigt lån, men som også vil kunne gavne dig i fremtiden.