Bolig

Fundering med borede pæle – en billig og holdbar løsning

Et godt fundament er alfa og omega for al byggeri   

Når der er tale om nybyggeri, er det altid vigtigt, at byggeriets fundament er i orden. Er det ikke det, og er jorden under fundamentet eventuelt ikke i stand til at bære byggeriets samlede vægt, kan bygningen sætte sig. Det kan give alvorlige sætningsskader på gulv såvel som facade og sokkel.     

 

Ligger bygningen i nærheden af en trafikeret vej eller byggearbejde, kan dette skabe vibrationer i jorden, som ligeledes kan få bygningen til at sætte sig.   

 

Der er altså flere ting, der kan være årsag til fremtidige sætningsskader ved nybyggeri, så derfor er det vigtigt at fundere bygningen for at sikre sig mod dette. 

  

Fundering med borede pæle   

Borede pæle er en billig og holdbar metode til fundering, og de er med til at skabe et godt fundament for alle former for nybyggeri. 

  

Pælefunderingen udføres ved hjælp af en specialmaskine med et stort pælebor monteret. Pæleboret graver ned til det bæredygtige jordlag, og efterfølgende bliver hullet fyldt op med beton.  De borede pæle skaber et stabilt fundament, som forhindrer huset i at sætte sig for eftertiden.

  

Vælger man at få nybyggeriet funderet med borede pæle, undgår man kraftige rystelser og støjgener, som følger med ved eksempelvis rammede pæle. At denne metode er vibrationsfri betyder, at den er ideel at anvende i områder med tæt bebyggelse, da vibrationerne kan skabe sætningsskader hos andre huse.   

  

Hvornår kan borede pæle anvendes?  

Forud for enhver fundering skal der foretages en jordbundsundersøgelse. Undersøgelsen kan fortælle meget om jordbundsforholdene. Viser undersøgelsen, at det bæredygtige lag befinder sig omkring 2 – 3,5 meter under terræn, er fundering på borede pæle måske den bedste og billigste løsning.   

  

Denne metode har dog sine begrænsninger. Er der eksempelvis løse aflejringer eller højt grundvandsspejl, kan det medføre, at borehullet kan kollapse, eller at en ren bund ikke kan opnås. Er dette tilfældet, kan problemet løses ved af anvende forringsrør.    

  

Da borede pæle er en billig løsning, og fordi det er med til at skabe et holdbart fundament ved nybyggeri, er denne metode især populær i forbindelse med tilbygninger, hvor forholdene tillader det.