Erhverv

Find den bedste slags emballage til din virksomheds produkter

Ved salg af et produkt, uanset hvilket produkt, det drejer sig om, har emballagen en stor betydning. Først og fremmest er emballagen og indpakningen det første, forbrugeren bliver præsenteret for, og det er derfor vigtigt, at emballagen repræsenterer produktet på bedst mulig vis og giver et godt førstehåndsindtryk. For det andet kan det for nogle produkter have stor betydning, hvilken slags materiale, emballagen er lavet af, da emballage og indpakningens materiale kan have stor betydning for produktets holdbarhed og funktion. Materialet til emballagen er derfor essentiel for de fleste produkter.

 

Emballagen skal være produceret af det rette materiale

Ved produktion, distribution og salg af fødevarer er der mange regler angående tilberedning, hygiejne, opbevaring og holdbarhed, der skal overholdes. Derfor er det af stor betydning, at fødevarer pakkes i den rette emballage. En løsning til opbevaring af fødevarer kan være plastemballage, som gennem de seneste år har gennemgået en stor udvikling. Den løbende udvikling har mundet ud i forædlede plastformer, der er langt mere holdbare, genanvendelige, brugbare og miljøvenlige end tidligere. Plastik er derfor et værdifuldt materiale, som kan levere mere økonomiske og rentable løsninger end tidligere, og som derfor er blevet bedre at anvende end andre typer emballage.  Der findes virksomheder, som er specialister i plastemballage til fødevarer. Der leveres blandt andet thermoformede indsatser til fødevareindustrien, således at de rette krav bliver overholdt, og at virksomheder inden for fødevareindustrien modtager de mest praktiske løsninger til deres behov.

 

Form og funktion har også en vigtig betydning for virksomheder i fødevareindustrien

Til fødevarevirksomheder, der skal opbevare flere tusinde indsatser med forskellige fødevarer af gangen, er præcision og detaljer inden for emballage og indsatse helt essentielle. Plastemballage, der kan stables til perfektion række op og række ned, gør arbejdsgangen lettere. Derudover kan de rette indsatse optimere arbejdsprocesser og mindske risici i virksomheden. På den måde kan dyre fejl og driftstop elimineres, og potentielle tab fjernes.